Bieszczadzkie Dni Neurologiczne 2022

 
Patronat Naukowy

Zakład Neurologii
Instytut Nauk Medycznych
Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 

Kierownicy Naukowi

Prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek

Kierownik Kliniki Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Dr n. med. Dariusz Bielecki

Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

 

Organizator Konferencji