Bieszczadzkie Dni Neurologiczne 2022

 

Warunki uczestnictwa, zmian i anulacji

 

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Do pobrania: Regulamin Konferencji Bieszczadzkie Dni Neurologiczne, 4-5 listopada 2022 r.

Biuro Organizacyjne / Organizator logistyczny (Sprzedawca usług): firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin, NIP  712-22-77-054, REGON 430844937, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000052339, wysokość kapitału zakładowego – 125.000,00 zł, tel. kom. 693 067 914, tel. (81) 534 71 48, (81) 534 71 49, fax. (81) 534-71-50, e-mail: kongres@skolamed.pl, świadczące usługi związane z organizacją kongresów, konferencji i wystaw oraz usługi turystyczne pod własną marką: Biuro Kongresów SKOLAMED.

Warunkiem zamówienia uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia w formie elektronicznej. Biuro Organizacyjne ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, jeśli nie otrzyma od Uczestnika wpłaty (o ile jest wymagana) w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia.

Po otrzymaniu formularza zgłoszenia Biuro Organizacyjne wysyła do Uczestnika pisemne przyjęcie zamówienia (rejestracji uczestnika), co oznacza zawarcie Umowy.

W przypadku opcji uczestnictwa w formie transmisji online na kilka dni przed konferencją Uczestnik otrzyma link do aplikacji konferencyjnej umożliwiającej uczestniczenie w konferencji, będący jednocześnie indywidualnym hasłem dostępu.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest imienne. Uczestnictwo w konferencji może zostać przepisane na inną uprawnioną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

Jeżeli udział w konferencji jest płatny, Uczestnicy mają prawo do całkowitej lub częściowej anulacji zamówienia i zwrotu wniesionych opłat po potrąceniu kosztów manipulacyjnych na zasadach opisanych poniżej. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne. Obowiązuje forma pisemna z podaniem numeru rachunku bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę.

Potrącenia opłaty manipulacyjnej w przypadku anulacji:

REZYGNACJA Z UDZIAŁU OSÓB W KONFERENCJI
(Opłata rejestracyjna)

a)    do 31-go dnia przed dniem rozpoczęciem konferencji - rezygnacja bez naliczania kosztów; zwracana jest pełna wpłata

b)    od 30-go do 15-go dnia przed dniem rozpoczęciem konferencji – potrącenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 % wartości anulowanego zamówienia

c)    od 14-go dnia przed dniem rozpoczęcia konferencji - potrącenie 100 % wartości zamówienia, zwrot nie przysługuje

REZYGNACJA Z ZAKWATEROWANIA

(UWAGA! Dotyczy wyłącznie zakwaterowania zamawianego za pośrednictwem Biura Organizacyjnego. W przypadku, kiedy Biuro Organizacyjne nie pośredniczy, a jedynie poleca zakwaterowanie, obowiązują warunki anulacji dostępne w danym hotelu lub obiekcie noclegowym).

a)    do 91-go dnia przed dniem rozpoczęciem pobytu - rezygnacja bez naliczania kosztów; zwracana jest pełna wpłata

b)    od 90-go do 31-go dnia przed dniem rozpoczęciem pobytu – potrącenie opłaty manipulacyjnej w wysokości ceny pokoju za jedną dobę hotelową za każdy anulowany pokój

c)    od 30-go dnia przed dniem rozpoczęcia pobytu – potrącenie 100 % wartości zamówienia, zwrot nie przysługuje

Uczestnik będący osobą fizyczną (konsument w rozumieniu kodeksu cywilnego), który dokonał zgłoszenia za pośrednictwem kanałów internetowych, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (tj. dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia / rejestracji). Prawo do odstąpienia przysługuje nie później jednak, niż do dnia rozpoczęcia Konferencji (tzw. „prawo do namysłu” Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r.). Prawo do odstąpienia nie dotyczy usług noclegowych, gastronomii, udziału w imprezach rozrywkowych. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty realizacji usług. Biuro Organizacyjne rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na stronach: