Bieszczadzkie Dni Neurologiczne 2022

 

Opłaty i rejestracja

 

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Opłaty rejestracyjne dla lekarzy uczestniczących w konferencji wynoszą:

  • 300 zł brutto (stawka promocyjna w terminie do dnia 15 sierpnia 2022)
  • 350 zł brutto (stawka standardowa w terminie od dnia 16 sierpnia 2022)

Decyduje termin zapłaty na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego lub data podpisania umowy przez firmę.

Opłata rejestracyjna dla lekarzy upoważnia do udziału w obradach naukowych, wstępu na teren wystawy firm, otrzymania materiałów konferencyjnych (program, identyfikator, teczka), korzystania z wyżywienia zgodnie z programem konferencji (dwa obiady, kawa i herbata podczas przerw).

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne za udział w programie naukowym.

Opłata rejestracyjna nie obejmuje uczestnictwa w fakultatywnym programie towarzyszącym.

Udział w konferencji upoważnia do uczestnictwa w warsztatach w piątek, 4 listopada 2022 r. w miarę dostępności miejsc. Na warsztaty można zapisać się na miejscu w biurze konferencji lub z wyprzedzeniem mailowo na adres: kongres@skolamed.pl (temat maila: warsztaty BDN).

 

W celu zgłoszenia proszę o wypełnienie formularza rejestracyjnego online, klikając na link poniżej.

 

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:
właściciel konta:     PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:        Santander Bank Polska S.A.
numer konta:         75 1910 1048 2305 0063 2357 0010